^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 595,000 Baht 2019-05-15T16:00:00
ประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3 ประกวดพูด, ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป N/A 2019-05-15T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2019-05-15T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 : Short Science Film #4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2019-05-15T16:00:00
ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2019-05-26T16:00:00
ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 1,000,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวเมืองไทย จากใจคนสร้างสรรค์ ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ประกวดงานเขียน, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 70,000 Baht 2019-06-07T16:00:00
ประกวด "KBank e-Girls the 10th Generation" ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2019-06-10T16:00:00
ประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 380,000 Baht 2019-06-20T16:00:00
ประกวด Missteen Universe 2019 ประกวดความงาม ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2019-06-20T16:00:00
ประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา" ประกวดศิลปกรรม, ศิลปะ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 180,000 Baht 2019-06-28T17:00:00
ประกวดระบายสี Barbie 2019 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 150,000 Baht 2019-06-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.