^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-03-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: My Favorite Town" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน N/A 2018-03-31T16:00:00
ประกวด Ajinomoto Award 2018 ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดโครงการ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-03-31T16:00:00
ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร ประชาชนทั่วไป, องค์กร 90,000 Baht 2018-03-31T16:00:00
ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป 90,000 Baht 2018-03-31T16:00:00
ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561 ประกวดภาพถ่าย, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 99,000 Baht 2018-03-31T16:00:00
ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-31T18:00:00
ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-31T18:00:00
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 250,000 Baht 2018-04-20T16:00:00
ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560 ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2018-04-20T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 80,000 Baht 2018-04-20T16:00:00
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2018-04-20T17:00:00
ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-04-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.