^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2018” หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2018-06-15T16:00:00
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018 ธุรกิจ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2018-06-15T16:00:00
ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 115,000 Baht 2018-06-15T16:00:00
ประกวดเล่านิทาน "โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13" ประกวดพูด, ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-15T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 630,000 Baht 2018-06-15T18:00:00
ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-06-15T18:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-17T16:00:00
ประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-17T16:00:00
ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug 3" ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน N/A 2018-06-18T18:00:00
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2018-06-19T16:00:00
ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-06-20T16:00:00
ประกวด​ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 : THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS ประกวดศิลปกรรม, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-24T16:00:00
ประกวดผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา 1,000,000 Baht 2018-06-25T16:00:00
ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-25T16:00:00
ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แม่” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-25T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.