^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2020-04-12T23:59:00
ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020" ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดความสามารถพิเศษ นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2020-04-15T16:30:00
ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2020-04-20T16:30:00
แข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2020-04-23T16:30:00
ประกวด "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020" ธุรกิจ นักเรียน 400,000 Baht 2020-04-23T16:30:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 350,000 Baht 2020-04-24T16:30:00
ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 : ThaiStar Packaging Awards 2020 ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 300,000 Baht 2020-04-30T16:30:00
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2020-04-30T16:30:00
ประกวด Animation และ Short Video โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 275,000 Baht 2020-04-30T17:00:00
ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-05-10T16:00:00
ประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2020-05-31T16:30:00
ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020" ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-06-24T16:30:00
ประกวด "Top Model Thailand 2020" ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-08-28T23:59:00
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2020-08-30T17:00:00
ประกวด "MISTER & MISSTEEN THAILAND 2020" ประกวดความงาม ประชาชนทั่วไป N/A 2020-09-30T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.