^ Back to Top

ประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม NBT

การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม เพื่อให้เป็นตัวแทนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในระดับประเทศ โดยจัดการประกวดรอบแรกในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2552 และรอบสุดท้ายวันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2552 และจะทำการถ่ายทำเทปการประกวดเพื่อนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBTเพื่อเผยแพร่ภาพประกวดให้แพร่หลายไปทั่วประเทศในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 22.30-24.00และจะทำพิธีมอบรางวัลอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งในการประกวดครั้งนี้กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้รับเกียรติจากนายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนการประกวด ส่วนโรงแรม เลอ เมอริเดียน ให้การสนับสนุนสถานที่เก็บตัวผู้เข้าประกวด

ระเบียบการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2553

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2552
ณ เวทีประกวดฯ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. คุณสมบัติของผู้ประกวด
1.1 อายุระหว่าง 16 -25 ปี ไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีครอบครัวมาก่อน
1.2 มีอาชีพ และหน้าที่การงานไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
1.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
2. หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 รูป (เฉพาะรูปหน้าตรงเท่านั้น)

3. สถานที่รับสมัคร
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-7504
- สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 732 อาคาร ITD พลาซ่า ข้างกำแพงเมือง ห้าแยกพ่อขุนฯ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 053-740517, 081-6034777,086-5870405,080-1262595
3.1 วันรับสมัคร
- ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 12.00 น.

4. วันรายงานตัว
- ผู้สมัครทุกคนต้องมารายงานตัวเพื่อวัดส่วนสัด และจับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย หากไม่มารายงานตัวจะไม่มีสิทธิเข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
- วันประกวดรอบแรก วันที่ 26 ธันวาคม 2552
- วันรอบตัดสิน วันที่ 27 ธันวาคม 2552

5. เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล
นางสาวถิ่นไทยงาม ได้รับรางวัล เงินสด 100,000 บาท
** ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุน คนละ 3,000 บาท
** จัดหาสปอนเซอร์ให้แก่ผู้ประกวดที่ผ่านการรายงานตัว

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม
1. ชุดล้านนา
2. ชุดราตรียาว
3. รองเท้าผ้าใบสีขาว (สำหรับชุดกีฬา) 4 .รองเท้าส้นสูงคัทชูหุ้มข้อ สูงประมาณ 3 นิ้ว (ห้ามสวมส้นตึก)

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod