^ Back to Top

Yamaha Acoustic Guitar Competition 2010

Yamaha Acoustic Guitar Competition 2010

ยามาฮ่า จัดการแข่งขันอคูสติคกีตาร์ "Yamaha Acoustic Guitar Competition 2010" เพื่อคนรักกีตาร์อคูสติก สำรับ นักเรียน ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. Classic Guitar ประเภท Solo
2. Classic Guitar ประเภท Ensemble
3. Non Classic Guitar ประเภท Solo
4. Non Classic Gitar ประเภท Ensemble

รุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
1. รุ่นนักเรียนไม่เกิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

กำหนดการงาน
เปิดรับสมัคร วันที่ 21 มกราคม 2553
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2553

รอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ประเภท Classic Guitar
ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ประเภท Non Classic Guitar
ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

Work Shop วันที่ 22 พฤษภาคม 2553
ชั้น 4 สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) อาคารสยามกลการ

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.yamaha.co.th/mipa/mi/doc/Yamaha_Acoustic_Guitar_Competition_2...

Total Prize Money: 
180,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Sun, 2010-06-13 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.