^ Back to Top

Bangkok Hi-Fi & AV Festival 2010

To be the Legend” Contest – Simon & Garfunkel

งาน Bangkok Hi-Fi & AV Festival 2010 นี้นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานเครื่องเสียงในไทย ที่ได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆไว้ได้มากที่สุดนับตั้งแต่ที่ได้เคยจัดๆกันมา กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. นิทรรศการ 2. สัมมนาวิชาการ 3. กิจกรรมทางดนตรี

กิจกรรมทางดนตรี
มีอยู่ 3 รูปแบบกิจกรรม คือ
A. สัมนาดนตรีสำหรับผู้เข้าชมงานทั่วไป
B. การบรรเลงดนตรีไทย & การบรรยายสลับเล่นดนตรีสากลในลักษณะ Talk & Show
C. การประกวดดนตรี

A. สัมนาดนตรีสำหรับผู้เข้าชมงานทั่วไป ใช้ธีมที่ชื่อว่า “ ฟังเพลงให้ถึงรส (Music Appreciation)” มีสัมนาอยู่ทั้งหมด 5 หัวข้อ คือ
1) World Music โดย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2) Music Identity โดย อ. พลวิทย์ โอภาพันธุ์
3) Classical Music โดย อ. ทัศนา นาควัชระ
4) Jazz Music โดย คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์
5) Thai Retro: ย้อนยุคเพลงไทย โดย คุณจักรกฤษ ศิลปชัย
* ใช้ห้อง Garden Room 2 เป็นสถานที่บรรยาย คลิกชมตารางเวลากิจกรรม

B. การบรรเลงดนตรีไทย & การบรรยายสลับเล่นดนตรีสากลในลักษณะ Talk&Show
1) การบรรเลงดนตรีไทยด้วยวงมโหรี โดย คุณวิจิตร บุญชู
2) Talk & Show: Rock Music ในหัวข้อ: “วันวาน ถึงวันนี้ กับกระแสธารดนตรี Rock ในไทย” โดย คุณมาโนช พุฒตาล & The Lamb

* ใช้ห้อง Garden Room 1 เป็นสถานที่แสดงและบรรยาย คลิกชมตารางเวลากิจกรรม

C. การประกวดดนตรี
ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “To be the Legend” Contest – Simon & Garfunkel โดยจัดร่วมกับภาควิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

* ใช้ห้อง Garden Room 1 เป็นสถานที่บรรเลงและประกวด

To Be The Legend” Contest : Simon & Garfunkel

เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก
เพลงบังคับ 1. Bridge Troubled Water
เพลงเลือก (ผลงานของ Simon & Garfunkel เท่านั้น)

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไข

ความเป็นมาของการประกวด : สมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ (ไทย) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศการร้องบรรเลง และการเสพฟังดนตรีย้อนยุคที่มีคุณค่า ด้วยเล็งเห็นถึงผลงานชั้นดีอันเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมาแต่ครั้งอดีต และเพื่อส่งต่อประสบการณ์ดีๆ เหล่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่ในอนาคต

หลักเกณฑ์

การแข่งขันเปิดกว้างให้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสัญชาติที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีสมัครเล่น หรือนักดนตรีอาชีพ เพื่อให้เกิดสีสันและความหลากหลายในการแข่งขัน โดยยึดถือทักษะ ความสามารถและความจัดเจน ที่ใกล้เคียงผลงานต้นแบบ (ศิลปินผู้สร้างงาน) เป็นสำคัญ มากกว่าการนำเสนอในมุมมองที่แตกต่าง ทั้งนี้มิใช่เพราะไม่เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แต่เพื่อสร้างจุดแข็งในการเรียนรู้จาก “การเล่นให้เหมือนต้นแบบ” เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประกวดมีข้อจำกัดในการใช้เครื่องดนตรี อนุโลมให้ใช้เครื่องดนตรีชนิดอื่นทดแทนได้ เช่น สามารถใช้กีตาร์ในการบรรเลงแทนที่เปียโนได้ เป็นต้น

ขั้นตอน

ผู้สมัครในรูปแบบของวงดนตรี (สมาชิก 2 คนขึ้นไป) ส่งสื่อบันทึกเสียง(หรือภาพ) การร้องบรรเลงเพลงของ ไซมอน แอนด์ การ์ฟังเกิล จำนวน 2 เพลง (เพลงบังคับในที่นี้ 1 เพลงคือ Bridge Over Troubled Water) เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือก

จากนั้นผู้จัดงานประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบ “รองชนะเลิศ” (ผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์แก่ทุกวงที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ) ซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในวันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ติดตามด้วยการประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชนะเลิศ” ต่อไป (ประกาศแจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงทางโทรศัพท์แก่ทุกวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ) ทั้งนี้วงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่การประกวดทั้ง 2 รอบ ต้องเดินทางมาแสดงเบื้องหน้าคณะกรรมการตัดสิน ตามวันเวลาที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไข

คำตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ในแต่ละรอบ ตั้งแต่รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นอันยุติในข้อโต้แย้งใดๆ ที่หากจะมีขึ้นในภายหน้า และทางผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรางวัลตามเห็นสมควร

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.