^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท พร้อมทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จัง

Deadline: 
Sat, 2015-07-25 16:00

ประกวด Young Animator Contest 2015

ประกวด Young Animator Contest 2015

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Animator Contest 2015 หัวข้อ “ASEAN: Ten Nations, One Commu

Deadline: 
Fri, 2015-07-24 16:00

ประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก"

ประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก"

TACGA ร่วมกับ WD ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก" ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Sun, 2015-07-05 16:00

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วม กับ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival) เพื่อเข้าร่วมฉายประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิ

Deadline: 
Thu, 2015-07-23 16:00

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ชิงทุนการศึ

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:00

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015" แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Thailand Digi Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

Deadline: 
Fri, 2015-06-19 16:00

ประกวด infographic และ animation หัวข้อ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ”

ประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพภายใต้แคมเปญ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดอนิเมชั่น Beauty Story Animation Contest

ประกวดอนิเมชั่น Beauty Story Animation Contest

บิวตี้ สตอรี่ ไทยแลนด์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอนิเมชั่น Beauty Story Animation Contest หัวข้อ “สวย เนียน วิ้งค์ แบบ Beautynista” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-02-16 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod