^ Back to Top

July 2019

ประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

ประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.4 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

Deadline: 
Tue, 2019-07-16 16:30

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สมัครเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงเงิ

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์”

Education New Zealand (ENZ) หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด ์ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์” ชิงรางวัลไปทดลองเรียนและทัศ

Deadline: 
Wed, 2019-07-24 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

Deadline: 
Thu, 2019-07-25 16:30

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” หัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม : Social & Environment Crisis”

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเย

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

ประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือ ขอเชิญเด็ก เยาวชน สื่อชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จา

Deadline: 
Thu, 2019-07-25 16:30

ประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest 1 ล้านวิว 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต

ประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest  1 ล้านวิว 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต

Secret J Aura Serum ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต" ชิงรางวัลเงินสด 

กติกาการประกวด

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าผ้าใบแฟชั่นยี่ห้อ บาโอจิ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

Deadline: 
Sat, 2019-07-20 16:30

แข่งขันบอร์ดเกมธุรกิจ "Thai-Nichi Business Board Game Challenge 2019"

แข่งขันบอร์ดเกมธุรกิจ "Thai-Nichi Business Board Game Challenge 2019"

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 - 6 และระดับ ปวช. ปวส.

Deadline: 
Thu, 2019-08-15 16:30

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Deadline: 
Sun, 2019-08-04 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ชิงทุนการศึกษา และใบประกาศ

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ฟริท-ซี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-07-22 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.