^ Back to Top

July 2019

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ในโครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อม

Deadline: 
Mon, 2019-08-26 16:30

ประกวด "Central Marina Pattaya Model Look 2019"

ประกวด "Central Marina Pattaya Model Look 2019"

Central Marina Pattaya Model Look ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Central Marina Pattaya Model Look 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ สายสะพาย ทุนการศึกษา และโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

Deadline: 
Tue, 2019-10-01 16:30

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญคู่แม่ลูก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และคลิป 100 คู่แรก จะได้รับของที่ระลึกจาก AIS

Deadline: 
Wed, 2019-08-14 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562 : ASPaC Awards 2019

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562 : ASPaC Awards 2019

Japan Foundation, ASPaC Association และ JPDA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562 : ASPaC Awards 2019 ภายใต้แนวคิด "INSPIRE" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 (All day)

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมยั

Deadline: 
Sun, 2019-08-25 16:00

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี หัวข้อ “Charms of Siam History : มนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์สยาม” ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Wed, 2019-12-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”

กรมประมง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2019-08-22 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย

ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2019-10-04 16:30

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้

Deadline: 
Tue, 2019-08-20 16:30

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล”

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ Blogger ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้

Deadline: 
Tue, 2019-08-20 (All day)

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง”

Dunlopillo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

กติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไข

Deadline: 
Tue, 2019-08-13 16:30

ประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation"

ประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation"

The Crystal ขอเชิญคู่แม่ลูก สมัครเข้าร่วมการประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วย

ประเภทการประกวด
แม่ลูก ทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ

Deadline: 
Mon, 2019-08-05 18:00

ประกวดแต่งกายแฟนซีในรูปแบบอัตลักษณ์ความเป็นไทย Crystal Love Mom & Kid's Fancy #LineThai

ประกวดแต่งกายแฟนซีในรูปแบบอัตลักษณ์ความเป็นไทย Crystal Love Mom & Kid's  Fancy #LineThai

THE CRYSTAL ขอเชิญหนูๆ อายุ 2 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแฟนซีในรูปแบบอัตลักษณ์ความเป็นไทย Crystal Love Mom & Kid's  Fancy #LineThai ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-08-05 18:00

ประกวดออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว "Diamond Architect Contest 2019"

ประกวดออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว "Diamond Architect Contest 2019"

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว "Diamond Architect Contest 2019" ภายใต้แนวคิด Strong & Stylish:Reasonable Price & High Qualit

Deadline: 
Mon, 2019-09-23 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.