^ Back to Top

December 2015

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016 ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในระดับนานาชาติ

Deadline: 
Fri, 2016-03-11 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25 หัวข้อ “หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25

ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25 หัวข้อ “หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

Deadline: 
Tue, 2016-01-26 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบรายเดือน) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ประกวด Info graphic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2016-09-20 16:00

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คังเซน คริลล์ ออยล์ โดยบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อ “One Heart

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop!

Deadline: 
Tue, 2016-03-15 16:00

ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ประจำปี 2558 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ประจำปี 2558 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ประจำปี 2558 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015 (MEGA 2015) ชิงถ้วยพระรา

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2559 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-12-27 06:27

ประกวดเด็กแต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่ "MBK Center Hero Contest 2016"

ประกวดเด็กแต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่ "MBK Center Hero Contest 2016"

MBK Center ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเด็กแต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่ "MBK Center Hero Contest 2016" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

Concept
ประกวดเด็กแต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่

Deadline: 
Fri, 2016-01-08 16:00

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หัวข้อ "Tradition with a twist"

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หัวข้อ "Tradition with a twist"

บริษัท อาร์ท ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หัวข้อ "Tradition with a twist" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนามต้นแบบ สู่กระบวนการผลิตจริงกับทีมงานคุณภาพ และค

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง"

ประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช และ ปวส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Sun, 2016-01-17 16:00

ประกวดภาพถ่าย “กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดภาพถ่าย “กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี”

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเฉลิมฉลอง “กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี” หัวข้อ “สุข สวย รวย ดี ที่กาฬสินธุ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

ลักษณะผลงาน

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:30

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559”

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:30

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “เชิดชูครูดี”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “เชิดชูครูดี”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี”  เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-01-04 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีไทยกับไก่พื้นเมือง"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีไทยกับไก่พื้นเมือง"

คณะผู้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีไทยกับไก่พื้นเมือง" ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อบจ.ลำปาง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

Deadline: 
Sun, 2016-01-10 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod