^ Back to Top

ตุลาคม 2018

ประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส”

ประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส”

Colgate ร่วมกับ ศูนย์ศิลป์สิรินธร กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-30 16:00

ประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

ประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561” ชิงเงินรางวัล พร้อ

หมดเขต: 
อ, 2018-10-30 16:00

ประกวดออกแบบ "ROBINSON JEANS DIY Contest"

ประกวดออกแบบ "ROBINSON JEANS DIY Contest"

ROBINSON ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ROBINSON JEANS DIY Contest" ภายใต้คอนเซปต์ "Retro Party 80’s Maximalism" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-12-14 16:00

ประกวด "ยันฮี พรีเซ็นเตอร์ 2018"

ประกวด "ยันฮี พรีเซ็นเตอร์ 2018"

โรงพยาบาลยันฮี ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "ยันฮี พรีเซ็นเตอร์ 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2018-12-31 16:00

ประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

ประกวดผลงานออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดผลงานออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

Saksit Power Co,.Ltd. ภายใต้แบรนด์ Saksit Alloy ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" ชิงเงินรางวัล พร้อมของร

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-30 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร”

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมใบประกาศ

หมดเขต: 
อา, 2018-11-25 (All day)

ประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน”

ประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน”

Nirvana Home ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

หมดเขต: 
อา, 2018-11-11 12:00

ประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’"

ประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’" ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-18 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2018-12-11 16:00

แข่งขันนวัตกรรม "MEA Hackathon Day 2018"

แข่งขันนวัตกรรม "MEA Hackathon Day 2018"

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ CU Innovation Hub ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม "MEA Hackathon Day 2018" ภายใต้ธีม Smart Service และ Meter Data Analytics ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2018-11-14 18:00

ประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride of Thailand”

ประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride  of  Thailand”

ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท.

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-09 16:00

ประกวดร้องเพลงภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2018

ประกวดร้องเพลงภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2018

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร

หมดเขต: 
อา, 2018-11-25 16:00

ประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์"

ประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2018-11-04 16:00

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

แข่งขันประติมากรรมดอกไม้ และการจัดสวน ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2019

แข่งขันประติมากรรมดอกไม้ และการจัดสวน ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2019

Nai Lert ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ และการจัดสวน ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2019 ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวประเทศอังกฤษไป - กลับ พร้อมที่พัก อาหาร และบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-12-14 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.