^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
อบรมไวโอลีนเชิงปฎิบัติการ Violin workshop และการแสดงเดี่ยวไวโอลีน "จากปารีสสู่บ้านเกิด 2" อบรมไวโอลีนเชิงปฎิบัติการ Violin workshop และการแสดงเดี่ยวไวโอลีน "จากปารีสสู่บ้านเกิด 2" อบรมไวโอลีนเชิงปฎิบัติการ Violin workshop และการแสดงเดี่ยวไวโอลีน "จากปารีสสู่บ้านเกิด 2" โดย สักการ สารทรัพย์... 2016-08-25 11:00 to 2016-08-27 16:00
บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and the irony of ugly truth บรรยาย หัวข้อ การล้อเลียนของเวลาเชิงภาพยนตร์ และการเสียดสีของความจริงอันแสนอัปลักษณ์ : The parody of cinematic time and... 2016-08-28 14:00 to 16:00
สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา... 2016-08-19 13:00 to 16:00
เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? " เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? " เสวนา เชียงรายฟ้าใส ... "How to do? " จัดในวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (... 2016-07-29 15:50 to 17:00
Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" โดยวิทยากรชาวฮ่องกง Mr. Ernest To ในวันเสาร์ที่... 2016-07-18 03:10
Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี” Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี” Workshop ศิลปะสุดสร้างสรรค์ “วาดเส้นเล่นสี” โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดในวันวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม... 2016-07-16 10:00 to 15:00
อบรมละครเวที เรื่องสั้น หนังสารคดีสั้น โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อารเพื่อสุขภาวะ" อบรมละครเวที เรื่องสั้น หนังสารคดีสั้น โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อารเพื่อสุขภาวะ" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมละครเวที เรื่องสั้น... 2016-09-01 10:00 to 2017-01-31 16:00
การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย การบรรยาย หัวข้อ ภาพ, อุปลักษณ์, ตัวบท: การเข้าถึงศิลปะร่วมสมัย จัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ... 2016-06-24 14:00 to 16:00
เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016" เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016" เวิร์คช็อปการทำคลิปวิดีโอ จากโครงการ "V-Kool Creative Challenge 2016" จัดในในวันพุธที่ 15  มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 –... 2016-06-15 10:00 to 15:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.