^ Back to Top

December 2019

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง"

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2020-01-12 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM”

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2019-12-31 16:30

ประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น "ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู เสกนิยายด้วยปลายปากกา"

ประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น "ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู เสกนิยายด้วยปลายปากกา"

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น "ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู เสกนิยายด้วยปลายปากกา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมออกเล่มกระดาษจากธัญวลัย และได้รับแพ็กเกจดูดวงกับนักพยากรณ์จ

Deadline: 
Sun, 2020-02-09 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชิงเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2020-01-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-01-24 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "Thailand Medical Hub"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "Thailand Medical Hub"

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "Thailand Medical Hub"

Deadline: 
Fri, 2020-01-31 16:30

ประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

ประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น” ชิงเงิน

Deadline: 
Fri, 2020-02-21 16:30

ประกวดไอเดียแผนธุรกิจในโครงการ CashMax Catch Your Dream

ประกวดไอเดียแผนธุรกิจในโครงการ CashMax Catch Your Dream

โรงรับจํานํา CashMax ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียแผนธุรกิจในโครงการ CashMax Catch Your Dream เพียงแค่เล่าเรื่องราวความผูกพันของทรัพย์สินที่คุณมี และความฝันในการทำธุรกิจ มาชิงเงินรางวัลสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ รวมรางวัลมู

Deadline: 
Sun, 2020-01-12 16:30

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2019-12-25 16:30

ประกวดความสามารถพิเศษด้านดนตรี “Music Scholarships 2020”

ประกวดความสามารถพิเศษด้านดนตรี “Music Scholarships 2020”

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสายเปียโน, ไวโอลิน, เซลโล่ และแซกโซโฟน สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษด้านดนตรี “Music Scholarships 2020” ชิงทุนการศึกษา 100%

Deadline: 
Fri, 2020-01-31 16:30

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกี

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย”

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย”

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-12-20 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy

ประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CDA by PSUIC) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-12-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-01-02 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ชิงบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด เส้นท

Deadline: 
Thu, 2020-01-02 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.