^ Back to Top

January 2019

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เ

Deadline: 
Fri, 2019-03-22 16:00

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ ชิงรางวัลรวมมากกว่า 10,000 บาท พร้อมช่วยจัดตั้งเว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจจนเปิดบริษัทของตัวเองได้ โดยไม่มี

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8 - 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเป็นตัว

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวด "AIMSTAR MAN & WOMAN 2019"

ประกวด "AIMSTAR MAN & WOMAN 2019"

AIM STAR NETWORK ขอเชิญนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือลูกค้าวีไอพี สมัครเข้าร่วมการประกวด "AIMSTAR MAN & WOMAN 2019" ชิงเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์เอมสตาร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-05-13 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "BAB Short Film Contest 2019"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "BAB Short Film Contest 2019"

เทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "BAB Short Film Contest 2019" แนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต : Beyond Bliss” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Mon, 2019-01-21 16:00

แข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019"

แข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019" ชิงวัลมูลค่า

Deadline: 
Mon, 2019-02-18 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมชมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

Deadline: 
Sun, 2019-03-03 16:00

ประกวดภาพถ่ายแห่งปี 2562 หัวข้อ "เมืองแห่งอนาคต : Future Cities"

ประกวดภาพถ่ายแห่งปี 2562 หัวข้อ "เมืองแห่งอนาคต : Future Cities"

ซีบีอาร์อี (CBRE) ขอเชิญขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแห่งปี 2562 หัวข้อ "เมืองแห่งอนาคต : Future Cities" ชิงทริปถ่ายภาพสุดพิเศษในสถานที่ที่ผู้ชนะเป็นผู้เลือกเองพร้อมเพื่อนหนึ่งคน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน"

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019"

ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019"

ทีโอที โอเพ่นเฮ้าส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 35 แห่งทั่วประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Fri, 2019-01-25 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกั ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sat, 2019-01-26 18:00

ประกวด "Architecture Design Contest 2019" หัวข้อ "บ้านที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ : MODERN LIFE STYLE"

ประกวด "Architecture Design Contest 2019" หัวข้อ "บ้านที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ : MODERN LIFE STYLE"

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Architecture Design Contest 2019" หัวข้อ "บ้านที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ : MODERN LIFE STYLE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 211,0

Deadline: 
Fri, 2019-02-01 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.