^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

มาร่วมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเรา กันดีกว่า ของรางวัลเพียบ สำนักงานเขตบางแค และเขตกลุ่มกรุงธนใต้ และ Improvize Magazine ขอเรียนเชิญ เยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 10-15 ปี...
ร่วมออกแบบลายเสื้อยืดโดยส่งผลงานเข้ามาเป็นไฟล์ .jpg ขนาด 720x720px มาที่ contest@teemenow.com โดยผลงานที่ส่งเข้ามาจะถูกบันทึกลงอัลบัมที่ www.facebook.com/TeeMeNow...
ประกวดเขียนการ์ตูน "PTT Comic Contest"
PTT Comic Contest ตอน “Renewable Energy พลังงานต้องทดแทน” ที่มาโครงการ ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมัน จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และสูญเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก...
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ...
DESIGNITI™ เชิญชวนนักออกแบบร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบเสื้อยืด ภายใต้แนวคิด Make Tee Not War (ทำเสื้อยืดดีกว่าทำสงคราม) ซึ่งเป็นหัวข้อการประกวดของ Designiti.com ประจำเดือนมีนาคม 2554...
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ชวน ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย การประกวดเว็บไซต์ หัวข้อ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี E-COMMERCE บริการท่องเที่ยวครบครัน” ชิงรางวัลรวม กว่า 60,000 บาท จัดการประกวดโดย...เชียงใหม่...
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ท่องเที่ยวครบครัน ไปกับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จัดการประกวดโดย...เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลรวม กว่า 30,000 บาท 1. วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมกิจกรรม “ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวโครงการหลวง” ร่วมชิงรางวัลเงินสด,...
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับภูมิภาค โครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” โดย...
รับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลี สำหรับผู้ชนะเลิศ โครงการ พลอยจรัสแสง ค้นหาดาวรุ่งบูรพา...
กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามโครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี...
ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท รายละเอียดการประกวดเรียงความ คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับนักเรียน...
ปากกา Stabilo Point 88 (สตาบิโล พ้อยท์ 88) ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-19 ปี เข้าร่วมประลองความเป็นหนึ่งด้านไอเดียและความจำในการประกวด Stabilo Memory Challenge 2011...
ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"
จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”...
ประกวดไอเดีย คิดดี ทำดี  ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการช่วยเหลือ การแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้อื่น โดยเมืองไทย Smile Club...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.