^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดหนังสั้น The Little Big Films Project 11 คอนเซปต์ #heart "หนังเล็กหัวใจใหญ่" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป N/A 2016-08-28T16:00:00
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 23,000 Baht 2016-08-30T15:00:00
ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา 70,000 Baht 2016-08-30T16:00:00
ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016 ประกวดงานเขียน, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2016-08-30T16:00:00
ประกวดออกแบบ "SolidWorks Design & Skill Contest 2016" หัวข้อ “เครื่องออกกำลังกาย” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา 80,000 Baht 2016-08-30T16:00:00
ประกวด Queen of Mum 2016 ประกวดความงาม, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2016-08-30T16:00:00
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"" ประกวดงานเขียน นักเรียน 60,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 146,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์” ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2016-08-31T16:00:00
ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น ประชาชนทั่วไป N/A 2016-08-31T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25th WU Anniversary" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 30,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award หัวข้อ ‘My Mother: the Memory of My First Teacher’ ประกวดงานเขียน นักเรียน 100,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการ “SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016” ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา 600,000 Baht 2016-08-31T16:00:00
ประกวดเต้น "Seacon Street Int'l Challenge" ประกวดเต้น ประชาชนทั่วไป N/A 2016-08-31T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.