^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 30,000 Baht 2015-12-04T16:00:00
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 16 ประกวดร้องเพลง ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2015-12-05T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักพ่อเท่ามหาสมุทร" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2015-12-07T12:30:00
ประกวด Thailand Stylish Street Food Makeover 2016 หัวข้อ 'พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม' ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 500,000 Baht 2015-12-10T16:00:00
ประกวดดนตรี Fortune town ROKZ music contest ประกวดดนตรี/วงดนตรี ประชาชนทั่วไป N/A 2015-12-10T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย Motor Expo Photo Contest 2015 หัวข้อ “Connect” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2015-12-12T12:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "สุนัขแห่งความดี" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 20,000 Baht 2015-12-13T16:00:00
ประกวดร้องเพลง cover "แอ้งแม้ง" ประกวดร้องเพลง ประชาชนทั่วไป N/A 2015-12-13T16:00:00
ประกวดปรุงอาหารจากเป็ด ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand Duck Cooking Challenge 2016" ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร ประชาชนทั่วไป N/A 2015-12-15T16:00:00
ประกวดออกแบบ “10th ZyXEL Thailand Anniversary Logo” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2015-12-15T16:00:00
ประกวด “MAT Award 2015” ธุรกิจ ประชาชนทั่วไป, องค์กร N/A 2015-12-15T16:00:00
ประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ประกวดดนตรี/วงดนตรี, ประกวดแต่งเพลง ประชาชนทั่วไป 45,000 Baht 2015-12-15T16:00:00
ประกวดแต่งกายคอสเพลย์ “My HERO” ประกวดคอสเพลย์ ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2015-12-18T16:00:00
ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ปีที่ 5 : AMC THE STAR KID CONTEST 5th ประกวดร้องเพลง นักเรียน 150,000 Baht 2015-12-18T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลอนเมืองไทย” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 40,000 Baht 2015-12-18T18:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.