^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2016-05-31T12:00:00
ประกวดออกแบบ Mascot “Racer Mascot Contest 2016” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นิสิต นักศึกษา 30,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Hug Me Please, I’m an HIV positive” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2016-05-31T16:00:00
ประกวดระบายสี Barbie 2016 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 180,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559 ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 32,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น CU Medicine Annual Review (CU-MAR) ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 5,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี “ขอเปลี่ยน Design Contest” ตอน เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสุข ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา N/A 2016-05-31T16:00:00
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 460,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 ประกวดโครงการ องค์กร 600,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” ประกวดงานเขียน องค์กร 50,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 400,000 Baht 2016-05-31T16:00:00
ประกวดสาวอารมณ์ดี EasyWear Cute Girls ปี3 ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2016-05-31T16:30:00
ประกวดออกแบบก๊อกน้ำ Kudos Faucet Design Award 2016 แนวคิด "Universal Design : ดีไซน์เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม" ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2016-05-31T23:59:00
ประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2016-06-01T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.