^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 170,000 Baht 2015-02-02T16:00:00
ประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ประจำปี 2558 "Miss Chainat Bird Park 2015" ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป 700,000 Baht 2015-02-08T16:00:00
ประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015” ประกวดพูด นักเรียน N/A 2015-02-09T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 60,000 Baht 2015-02-09T18:00:00
ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประกวดด้านวิชาการ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2015-02-10T16:00:00
ประกวด “The Pretty Idol Beauty Contest 2015” ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2015-02-10T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ประกวดภาพถ่าย, ประกวดวาดภาพ นักเรียน, ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2015-02-10T23:59:00
ประกวด อากง-อาม่า คู่รักยืนยาวแห่งปี "ธัญญาพาร์ค คู่รักยืนยาว BLESSING OF LOVE ครั้งที่ 2" การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2015-02-12T16:00:00
ประกวดเขียนจดหมาย 2558 หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต” ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 160,000 Baht 2015-02-13T16:00:00
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2015-02-15T16:00:00
ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2015-02-15T16:00:00
ประกวด Pacific Fancy China Kids 2015 ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2015-02-15T16:00:00
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดโครงการ นักเรียน N/A 2015-02-16T16:00:00
ประกวดดนตรี "RUAMSMAI BIG BAND Season 4 2015" ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน N/A 2015-02-16T16:00:00
ประกวดอนิเมชั่น Beauty Story Animation Contest ประกวดสื่อ, ประกวดแอนิเมชั่น นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2015-02-16T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.