^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" ประกวดวาดภาพ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 90,000 Baht 2014-09-17T16:30:00
ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character" ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2014-09-18T18:00:00
ประกวดภาพถ่าย “เกาะหมาก....สําราญบานใจ” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 60,000 Baht 2014-09-19T16:00:00
ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 500,000 Baht 2014-09-19T16:30:00
ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)” ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 150,000 Baht 2014-09-19T18:00:00
ประกวดเต้น Pantip Dance Junior Contest 2014 ประกวดเต้น ประชาชนทั่วไป 40,000 Baht 2014-09-20T13:30:00
ประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1” ประกวดเต้น นักเรียน 100,000 Baht 2014-09-20T16:00:00
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเหล็กเพลาขาว "KKS Industrial Design Awards 1st" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา 60,000 Baht 2014-09-20T17:00:00
ประกวดสื่อออนไลน์ ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2014 ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา N/A 2014-09-20T23:59:00
ประกวด MCOT TALENT AUDITION PROJECT Season 2 ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2014-09-21T16:00:00
ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน 60,000 Baht 2014-09-22T16:00:00
ประกวดเดินแบบ "Post on Stamp Post On Stage ซีซั่น 3" ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป N/A 2014-09-24T16:00:00
ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา 2,368,000 Baht 2014-09-25T16:00:00
ประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้แนวคิด “คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2014-09-25T16:00:00
ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ นักเรียน 13,000 Baht 2014-09-26T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.