^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"
กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ...
ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45
บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2015  กำหนดส่งผลงาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้...
แข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท กฎ กติกา...
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2
ธนาคารออมสิน ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท...
ประกวดวงดนตรี “Sprite Music Contest 2014″″
เครื่องดื่มสไปรท์ ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี “Sprite Music Contest 2014″ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท...
ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “Stamford Sticker Design Contest”
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “Stamford Sticker Design Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท...
Stamford Passport To The World Competition
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ "Stamford Passport To The World...
ประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึก "แสตมป์ประชาคมอาเซียน"
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพแสตมป์ และตราประทับที่ระลึก "แสตมป์ประชาคมอาเซียน" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กำหนดระยะเวลา...
GATSBY Student CM Awards ครั้งที่ 9
GATSBY ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา GATSBY Student CM Awards ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัล 300,000 เยน พร้อมเข้าร่วมงานประกาศผลที่ประเทศญี่ปุ่น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.