^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

TPA Speech Contest 2015
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 16 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 TPA Speech Contest 2015...
ประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา”
จังหวัดนครพนม ร่วมกับ จังหวัดทหารบกนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"
พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2”...
ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC "Design TREES-NC Building"
สถาบันอาคารเขียวไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC "Design TREES-NC Building" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้...
ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"
Bitcoin Co. Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ลักษณะผลงาน...
 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”
กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต” เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...
ประกวดหนูน้อยศิลปินสยาม 58
สมาคมศิลปินสยาม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยศิลปินสยาม 58 ชิงถ้วยรางวัล และคอร์สการแสดง ของขวัญ ของชำร่วย กติกาการประกวด แสดงความสามารถพิเศษ ประกวดรำไทย ร้องเพลง...
ประกวดเต้นเพลง Plearnary 2558
Plearnary Mall ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 2 – 8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้นเพลง Plearnary 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมของที่ระลึก กติกาการสมัคร 1. เด็กหญิง เด็กชาย อายุระหว่าง 2 –...
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท...
กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27...
ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” และ “สัตว์นำโชค” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดร้องเพลง PASEO singing Contest 2015 Stage 1
ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ พาร์ค ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง PASEO singing Contest 2015 Stage 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท หลักการและเหตุผล บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้...
ประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่13
อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญศิลปินเยาวชนภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่13...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.