^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “SHARE YOUR MAGIC MOMENTS”
บางกอกแอร์เวย์ส ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “SHARE YOUR MAGIC MOMENTS แชร์ภาพความประทับใจในการเดินทาง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศ...
ประกวดระบายสี Angry Birds 2016
บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Angry Birds 2016 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 110,000 บาท กติกาการร่วมประกวดระบายสี 1. ส่งภาพประกวดระบายสี...
ประกวดออกแบบ "ผลิตภัณฑ์พญาคันคาก"
จังหวัดยโสธร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ผลิตภัณฑ์พญาคันคาก" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016 @ Pantip Ngamwongwan"
ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016 @ Pantip Ngamwongwan" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดภาพถ่าย Nhapha Photo Contest 2016
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Nhapha Photo Contest 2016 หัวข้อ “Let’s Rock” ชิงบัตรกำนัลที่พัก และของที่ระลึกสุดพิเศษจาก ARDEL Design กติกาการประกวด...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”
SCB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ถ่ายทอดความรัก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความอบอุ่นในครอบครัว ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท กติกา...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016"
ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016" @ Pantip Bangkapi ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท วันและเวลาการแข่งขัน...
ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7
บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7 : THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดออกแบบ “ชุดค้าเคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในศตวรรษที่ 21”
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ชุดค้าเคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในศตวรรษที่ 21 : 21st Century Thai Hawkers"...
ประกวดแบบสถาปัตยกรรมปี 2016 ด้วยเกม Minecraft
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมปี 2016 ด้วยเกม Minecraft หัวข้อ "House on Mars" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับอุดมศึกษา "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับอุดมศึกษา "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "วาดเส้น เล่นสี"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "วาดเส้น เล่นสี" หัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"...
ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016"
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท...
ประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี "FAI-FAH Art Contest 2016" หัวข้อ "เราจะเปลี่ยนชุมชน ให้ดีขึ้นได้อย่างไร?"
ธนาคารทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี "FAI-FAH Art Contest 2016" หัวข้อ "เราจะเปลี่ยนชุมชน ให้ดีขึ้นได้อย่างไร?" ชิงทุนการศึกษา...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.