^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสปอตโทรทัศน์ “รวมพลังเด็กไทย ให้ได้กินนมแม่”
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา...
FORTRON RECYCLE CONTEST 2014
FORTRON (โฟรตรอน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “FORTRON RECYCLE CONTEST 2014” โดยการนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยขวดผลิตภัณฑ์ FORTRON นำกลับมา Reuse Recycle ใหม่...
ประกวด MCOT TALENT AUDITION PROJECT Season 2
โมเดิร์นไนน์ ทีวี ขอเชิญผู้สนใจ สม้ครเข้าร่วมการประกวดเพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ "MCOT TALENT AUDITION PROJECT Season 2" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดิโอ แนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ"
iLaw ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 7 นาที ในแนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ" นำเสนอไอเดียปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ ...
ประกวดหนังสั้น SU-EGAT Short Film Awards 2014
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญ เยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ในคณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/การสื่อสารมวลชน หรือคณะอื่นๆ...
ประกวดหนังสั้น โรงหนังประชาชน ปีที่ 7
กลุ่มแรงคิด ต้นกล้าประชาธิปไตย ขอเชิญกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น โรงหนังประชาชน ปีที่ 7 หัวข้อ "วาดฝันประเทศไทย" วัตถุประสงค์...
ISUZU Marketing Brains Challenge 2014
ISUZU ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดทางดิจิตอล ISUZU Marketing Brains Challenge 2014 ภายใต้หัวข้อ “ISUZU D-MAX X-SERIES...ปิกอัพสำหรับคนรุ่นใหม่” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,...
ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″...
ประกวดหนังสั้น 120 วินาที รณรงค์ให้คนไทย “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก”
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 120 วินาที รณรงค์ให้คนไทย “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ...
ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗
บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี...
Mitsubishi Design Award 2014
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำสำนักงานผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ปี 2557 "Mitsubishi...
ประกวด MV “เสรีภาพ เสรีเพลง” ครั้งที่ 2
นิตยสาร happening และ มูลนิธิ ฟรีดิช เนามันในประเทศไทย ร่วมด้วย I Care ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MV “เสรีภาพ เสรีเพลง” ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท...
DREMEL CREATIVE DIY CONTEST 2014
DREMEL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ DREMEL CREATIVE DIY CONTEST 2014 ในหัวข้อ “1 ชิ้นงาน ที่เป็นได้มากกว่า 1 การใช้งาน” บนแนวความคิด Your Own DIY Workshop ชิงรางวัลลค่า 100,000...
ประกวดเดินแบบ "Post on Stamp Post On Stage ซีซั่น 3"
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบ "Post on Stamp Post On Stage ซีซั่น 3" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน วันไปรษณีย์โลก World Post Day...
BETAGRO Food Safety Society 2014
เบทาโกร (BETAGRO) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อออนไลน์ ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2014 : เบทาโกรร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย ชิงทุนการศึกษา...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod