^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

โครงการ Lifestyle Design Academy & Young Lifestyle Design Award
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่ง "Lifestyle Design...
ประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง"
กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง" ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี ๒๕๕๗...
ประกวด Ms. HARD ROCK PATTAYA 2014
Hard Rock Hotel Pattaya ขอเชิญเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวด Ms HARD ROCK PATTAYA 2014 ชิงเงินรางวัลถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร ของรางวัลจากผู้สนับสนุนเป็นตัวแทนของโรงแรมฮาร์ดร็อค...
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 และโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา...
ประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 6 หัวข้อ  “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 6 หัวข้อ  “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย...
ประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญนักเรียนใระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดออกแบบลายเสื้อ My University T-Shirt Contest
ARROW เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ ขอเชิญผู้มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมสร้างสรรค์ "My University T-Shirt" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 55,000 บาท เพียงออกแบบลายเสื้อที่สื่อถึงชีวิตในมหาวิทยาลัย...
Eco-generation Environmental Leadership Competition in Thailand
บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ "Eco-...
ประกวด Jaymart Miss mobile 2014
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด Jaymart Miss mobile 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 16-25 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป...
ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา” ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.