^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก ปี 2”
ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก ปี 2” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท...
ประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑”
โครงการรากไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑” ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการรากไทย จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๕ ปี...
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 : 2015 UOB Painting of the Year competition
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 : 2015 UOB Painting of the Year competition ชิงเงินรางวัลรวม 1,680,000 บาท...
ประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่"
Tkrai ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่" ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท กำหนดระยะเวลา ปิดรับ 10 สิงหาคม 2558 ตัดสิน 11 สิงหาคม 2558 วิธีการเข้าร่วม 1....
ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗
โครงการสารานุกรมไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน...
ประกวด Viral Clip VDO หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต”
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่ง Viral Clip VDO เข้าร่วมโครงการ Balance Energy Clip Contest ในหัวข้อ "สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต" ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท...
ประกวด "Super S Award"
โรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (โรงเรียนสาธิตPIM) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Super S Award - Sing Speech and Step" ร้อง เต้น และ พูด มาโชว์บนเวที...
ประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์"
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "...
ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"
เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท...
ประกวดวีดีทัศน์/คลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ "แลัวคุณจะหลงรัก...ที่นี่แม่ลาน้อย"
เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดวีดีทัศน์/คลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “แล้วคุณจะหลงรัก....ที่นี่แม่ลาน้อย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 12 หัวข้อ “เย็น” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 12 หัวข้อ “เย็น” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดแผนธุรกิจ AMC Business Plan Award 201
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ KMITL ร่วมกับ บริษัท Quality Plus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ AMC Business Plan Award 2015 : ตอน จุดระเบิดความคิด พิชิตธุรกิจ Skin Care...
ประกวดเต้น N MARK THE BATTAL STAGE DANCE 2015
ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ(น้อมจิตต์) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น N MARK THE BATTLE STAGE DANCE 2015 ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมของที่ระลึก วัน เวลา สถานที่...
ประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน
สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอเชิญนักศึกษาในเขตภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ในโครงการ “สานตำนานยิ่งใหญ่...
ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Me and My Future Education”
สำนักงาน กพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมร่วม “งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประทศ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.” ภายใต้หัวข้อ “Me and My Future Education”...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.