^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017"
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ (พระราม 9) ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017" ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ...
ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Academy of Sleep Medicine; TASM) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมอายุรศาสตร์การหลับแห่งประเทศไทย...
ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6
กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน"...
ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”...
ประกวดแผนการตลาด “How To Make Althea Popular in Thailand”
เครื่องสำอาง Althea ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด “How To Make Althea Popular in Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร...
ประกวดคลิปสั้น M Viral Movie Challenge ครั้งที่ 2 หัวข้อ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..”
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ช่องเอ็ม ชาแนล) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น M Viral Movie Challenge ครั้งที่ 2 หัวข้อ “School Tales...
ประกวดภาพถ่าย "Olympus Global Open Photo Contest 2016-17"
Olympus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Olympus Global Open Photo Contest 2016-17" ชิงราวัลจาก Olympus หัวข้อการประกวด พลังแห่งชีวิต : ส่งภาพถ่ายที่สะท้อนถึงชีวิตที่สวยงาม...
แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”...
ประกวดหนูน้อย ซานต้า ซานตี้ 2016
ศูนย์การค้า เพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการการประกวดหนูน้อย ซานต้า ซานตี้ 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด...
ประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”
B2 Boutique & Budget Hotel ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”...
ประกวดออกแบบภาพโมเสค "โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016"
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสค "โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016"...
ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ :...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (School of Architecture and Design :WalailakUniversity) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN”
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN”...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.