^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องใน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...
ประกวดเต้น Pantip Dance Junior Contest 2014
ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Pantip Dance Junior Contest 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล คุณสมบัติผู้สมัคร...
ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด หัวข้อ “ความสุข...ที่สัมผัสได้” (Feel the Happiness) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 430...
MISS FORTUNE TOWN 2014
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการการประกวด “MISS FORTUNE TOWN 2014”ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เพศ หญิง อายุ16 - 22 ปี...
ประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้แนวคิด “คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ”
กรมสรรพากร ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้แนวคิด “คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ”ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร...
ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดดนตรี Asian Beat Acoustic 2014
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Asian Beat Acoustic 2014 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่ง Asian Beat...
KEEP YOUR LIGHT SHINING THAILAND
JSL Global Media ร่วมกับ Content LAB ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “ร้องสู้ไฟ KEEP YOUR LIGHT SHINING THAILAND”รายการประกวดร้องเพลงฟอร์แมทอินเตอร์จากยุโรป ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท ...
8th Grand Sport Teenage Designer Contest
Grand Sport ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ครั้งที่ 8 (8th Grand Sport Teenage Designer Contest) ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร...
ประกวด Viral Clip : SAPPE THE VIRAL AWARDS
SAPPE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip : SAPPE THE VIRAL AWARDS ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวีดีโอแบบสั้นครั้งแรกที่สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยผลิตคลิปสร้างสรรค์ ...
ประกวด "เงาเสียงเซียนคาราโอเกะ"
ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "เงาเสียงเซียนคาราโอเกะ" อีกหนึ่งเวที ในการคัดเลือกเงาเสียงร่วมแข่งขันในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000...
ประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014"
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design...
ประกวด เสือยืด The T-Shirt Project Season 3
LEO ขอเชิญ นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เสือยืด The T-Shirt Project Season 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท คุณสมบัติ 1. นักศึกษาเเละบุคคลทั่วไปอายุตั้งเเต่ 18...
ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"
กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.