^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

Egg Teen Talent 2014
ศูนย์การค้า Siam Square One ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Cover Dance “Egg Teen Talent 2014" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เอกสารในการสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร...
TGO Animation Infographic Contest
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) และนิตยสารสารคดี ร่วมด้วย WHY NOT Social Enterprise และทรูปลูกปัญญา...
ประกวดสื่อรณรงค์ “สร้างสำนึกทางจริยธรรมในการทำงานทีวี”
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ “...
ประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา”
บริษัท แสงโสม จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา” ภายใต้ Concept “คนไทย... ตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก"...
ประกวด KID STAR AMBASSDOR 2014 by nomjitt
ชุดนักเรียนน้อมจิตต์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ(น้อมจิตต์) ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด KID STAR AMBASSDOR 2014 by nomjitt ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5O,OOO บาท ...
MMTh CRM Plan Contest 2014
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ MMTh CRM Plan Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ "Happy Time with Mitsubishi Eco Car"...
ประกวดระบายสี น้องเซวี่ตะลุย AEC
บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี น้องเซวี่ตะลุย AEC ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท กติกาการร่วมประกวด 1....
Thailand ICT Youth Challenge 2014
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MICT และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014...
PMAC 2015 World Art Contest
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสองมิติ และ ภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest...
Singha English Challenge 2014
Singha Corporation ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน Singha English Challenge 2O14 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6OO,OOO บาท...
Youth's Electronics Circuit Contest
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น”...
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015...
Paul Frank New Idol 2014
Paul Frank Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Paul Frank New Idol 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000บาท พร้อมผลิตภัณฑ์จาก Paul Frank และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติ เพศหญิง...
ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-...
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.