^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน อายุ 8-11 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 หัวข้อ “นิทาน…ถึงพ่อ” “บทกวี…ถึงพ่อ” และ “...
แข่งขัน "PIM Young Food Stylist Contest 2017"
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "PIM Young Food Stylist Contest 2017" ออกแบบตกแต่ง เมนูความสุขกับมื้ออาหารกลางวันอย่างไร...
ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน”
รายการสมรภูมิไอเดีย ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,...
ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560 : Best e-Commerce Website Award 2017 ชิงโล่ห์ประกาศเกียรติ พร้อมโอกาส...
ประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม...
ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560
กลุ่มทรู และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560...
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017 ภายใต้แนวคิด “Illusion Through the...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,...
ประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ Isuzu Creative Brains Challenge 2017
อีซูซุ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ Isuzu Creative Brains Challenge 2017 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร...
ประกวดเต้น "VENICE Dance Contest" ตอน "Dance Di Luce" Theme "ชุดเรืองแสง"
Venice Shopping Plaza ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "VENICE Dance Contest" ตอน "Dance Di Luce" Theme "ชุดเรืองแสง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Dancer...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.