^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบถ้วยรางวัล "The Trophy of Glory Design Contest"
บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Thailand Super Series 2015 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
ประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2558 (Media Awards 2015) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท...
ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17...
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “พระสงฆ์สาวกศาสดา”...
ประกวดกลอนสด "รางวัลกวีศรีสุนทรโวหาร ครั้งที่๑"
จังหวัดระยอง ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดกลอนสด "รางวัลกวีศรีสุนทรโวหาร ครั้งที่๑" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๖,๐๐๐ บาท...
ประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่
จังหวัดระยอง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท...
 ประกวด “แต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก” หนังสือสวนปริศนา Secret Garden
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สเต็ดเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก” หนังสือสวนปริศนา Secret Garden...
ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ KWN : KID WITNESS NEWS 2015
Panasonic ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้ารวมการประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ KWN : KID WITNESS NEWS 2015 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท...
ประกวดสูตรแซนด์วิช ครั้งที่ 14 "แซนด์วิชจานเด็ด คนเก่ง"
ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญเยาวชนอายุ 8-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรแซนด์วิช ครั้งที่ 14 "แซนด์วิชจานเด็ด คนเก่ง" ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากขนมปังฟาร์มเฮ้าส์...
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 9 "Kaleidoscopic: Design Illusions behind the Lens"
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 9 : GIT World's Jewelry Design Awards 2015 หัวข้อ "Kaleidoscopic:...
ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๐
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต”
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวด Art in Paradise Contest 2015
ศูนย์การค้า Paradise Park ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ ในรูปแบบโมเดล Art in Paradise Contest 2015 หัวข้อ "Paradise in Your Mind" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.