^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"
กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future...
ประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)"
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์...
ประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย”
(ปิดรับผลงาน) Riceryza  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม  4,500 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,...
ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards...
ประกวด "Manpower Brand Ambassador 2018"
ManpowerGroup ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Manpower Brand Ambassador 2018" ชิงบัญชีเงินฝากมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโอกาสในการเป็นทูตประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของแมนพาวเวอร์...
ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง”
จังหวัดพัทลุง ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ...
ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท...
ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x...
ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”...
ประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2"
The Crystal SB Ratchapruek ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2"...
ประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือลูกค้าวีไอพี สมัครเข้าร่วมการประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย วัตถุประสงค์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.