^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” ชิงเงินรางวัล ...
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู”
คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 145...
ประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต”
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย 2558 ในหัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต” (Tell us about the world you want to grow up in) ...
Overdrive Drum Fact
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตีกลองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The Drum Competition of Thailand) "Overdrive Drum Fact" การแข่งขันเพื่อค้นพบสุดยอดมือกลองที่ผสมผสานฝีมือ...
Pantip Robot Contest 2014
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ร่วมกับ ชมรมหุ่นยนต์บีม และสมาคมเจซีไอเซเนเตอร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ตัวอักษร “MJU” ในการออกแบบให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน เงินรางวัล 10,000 บาท...
ประกวดกระทงลอย "งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ"
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทงลอย "งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๘,๐๐๐ บาท...
ประกวดภาพถ่าย "มุมมองใหม่ลอยกระทงสุโขทัยผ่านเลนส์"
จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มุมมองใหม่ลอยกระทงสุโขทัยผ่านเลนส์" ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท...
ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"
ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"...
ประกวดดนตรี The Brio Music Chill Challenge #1
The Brio ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "มิวสิคชิลชาเลนจ์ ครั้งที่ 1" @ The Brio หรือ The Brio Music Chill Challenge #1 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,...
ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี...
MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014
บริษัท สื่อสากล จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014 หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK...
ประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน...
ประกวดนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน เรื่องการจัดการภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัด...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.