^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

กรมหม่อนไหม ขอเชิญชวนหน่วยงาน หรือผู้สนใจออกแบบโลโก้ ประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำกรมหม่อนไหม โดยใช้องค์ประกอบของผลผลิตจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ เส้นไหม เข็ดไหม ใจไหม เกลียวไหมสีเหลือง...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเจตนารมย์ในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ของทุกภาคให้ดำรงไว้ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน...
เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์แพทย์แผนไทย เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ประกวดออกแบบโลโก้) เพื่อเผยแพร่ และใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ...
ขอเชิญ นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ (Logo Contest) สถานีโทรทัศน์พันธุ์ใหม่ แมงโก้ทีวี (MangoTV) โดยโลโก้ ต้องบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของ สถานีพันธุ์ใหม่ และต้องมีคำว่า TV...
กลุ่ม “Cool Bus Cool Smile” ภายใต้โครงการของ British Council, สถานทูตอังกฤษ, Youth Venture และ นิตยสาร A day ขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯทุกคน ทั้งเด็กประถมตัวน้อย วัยรุ่นสุดCool และคนทำงานหัวทันสมัย...
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำกรมหม่อนไหม โดยใช้องค์ประกอบของผลผลิต จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ เส้นไหม เข็ดไหม ใจไหม...
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553 โดยการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวนิยายสำหรับเยาวชน และสารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท หมดเขต 30...
ประกวดภาพถ่ายพลุไฟ งาน Pattaya Countdown 2010
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุไฟตระการตา งาน Pattaya Countdown 2010 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช...
ประกวดออกแบบโลโก้ (young traveller logo design contest) เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ขวบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับเว็บไซต์ โดยโลโก้นำไปใช้สกรีนเสื้อ และในเว็บ ใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง...
เงื่อนไขการประกวด MADD Awards 2010 1. ผู้ส่งผลงานไฟล์ Clip VDO เข้า ประกวดยินยอมและอนญุาตให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการการประกวด MADD Awards’ 2010 ภาควิชาการโฆษณา...
โครงการประกวดการแข่งขัน ความสามารถของเด็ก ๆ "KIDS IDOL CONTEST 2010 ที่อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว" ประจำปี 2553 ชื่องาน "KIDS IDOL CONTEST 2010 @ อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว " วันที่ วันเสาร์ที่ 9...
ประกวดโลโก้ ทีมฟุตบอล ลพบุรี เอฟซี
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วม ประกวดโลโก้ ทีมฟุตบอล ลพบุรี เอฟซี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดของโลโก้ ประมาณ 3x3 นิ้ว รายละเอียดของโลโก้...
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรีจัดประกวดพริตตี้ (pretty girl contest) Monkey Girl 2010 ได้กำหนดให้มีการสมัครคัดเลือก พริตตี้ ลพบุรีเอฟซี ในชื่อ Monkey Girl เพื่อทำหน้าที่ต่างๆในการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค...
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน อายุระหว่าง 6-14 ปี มีใจรักในเสียงเพลงและมีความสามารถในการเต้นฮิพฮอพ เข้าร่วมการประกวด "B (A Little) Boy...
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการวิจัยพัฒนา...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.