^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบชุดชั้นใน Triumph Inspiration Award 2010
ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Triumph International) ผู้ผลิตชุดชั้นในชั้นนำของโลก เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในงานออกแบบชุดชั้นในระดับนานาชาติ Triumph Inspiration Award 2010 หัวข้อ “...
ประกวดออกแบบ หัวข้อ "Design a car unlike a car"
สถาบันสอนการออกแบบโดมุส/ Domus Academy ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี จัดประกวดออกแบบ หัวข้อ "Design a car unlike a car" ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมประกวดก้าวข้ามขอบเขตความงามภายนอก...
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมเข้าประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ประจำปี 2553 ส่งประกวดตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2553 ชิงเงินรางวัลรวม กว่า 180,000 บาท...
รับสมัครการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ 2553 ( MISS MOTOR SHOW CONTEST 2010) คัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 10 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องรีเจนซี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ชั้น 4 download...
To be the Legend” Contest – Simon & Garfunkel
งาน Bangkok Hi-Fi...
BOOM Japanese Festival 2010
ขอเชิญร่วมประกวด กับกิจกรรมในงาน BOOM Japanese Festival 2010 ที่กำลังจะมาถึง ร่วมกันเฉลิมฉลอง กับ การครบรอบ 15 ปี ของนิตยสาร BOOM นิตยสารการ์ตูนญี่ปุ่นรายสัปดาห์สุดฮิต เชิญชวนเพื่อนๆชาว J ทั้งหลาย...
หัวหินจัดประกวดวงดนตรี ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 23 ปี ในโครงการ มิวสิคอินซัมเมอร์ 2010 ฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองหัวหิน ชิงเงินรางวัลรวม พร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท ระเบียบการสมัคร...
อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ภาพยนตร์เรื่อง How To Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดโครงการประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ทั้งแบบสองมิติ 2D และสามมิติ 3D ในหัวข้อ “มังกรในจินตนาการ”...
เพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจการการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาความพร้อมของจังหวัด โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญ...
ประกวดภาพถ่ายรูปคู่พร้อมซองเถ้าแก่น้อย แจก BB ( BlackBerry ) ให้ไปเป็นคู่ ทุกสัปดาห์ เพียงส่งรูปคู่ คู่รัก คู่ซื้ คู่พี่น้อง คู่พ่อแม่ กับใครก็ได้ที่เป็นคู่ พร้อมซองเถ้าแก่น้อย รสชาติใดก็ได้...
งานประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการจัดตั้งสวนพัฒนาระบบ มีภารกิจสําคัญในการประสานงานการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังเปน หน...
สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู ) มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยบริการสารสนเทศที่มุงมั่นที่จะเปนแหลงเรียนรูชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสรางประโยชนสูงสุดต...
โรงเรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (ประกวดออกแบบโลโก้) โดยมุ่งหวังให้ นิสิต นักศึกษาในสถาบันศิลปะ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม...
การประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553
คาราบาวแดง เชิญ นักเรียน นักศึกษา ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553 โดย เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น การประกวดดนตรีประจำปี 2553 รายละเอียดของการเข้าประกวด...
กติกาการออกแบบสำหรับออกแบบโปสเตอร์ 1.ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 2.การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร 3....

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.