^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

 ประกวดแผนการตลาด Toy Story 3 แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัย
Walt Disney มอบโอกาสพิเศษเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ในการเข้าร่วมทดสอบความรู้เชิงสื่อสารทางการตลาด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ในโครงการ Buzz on Campus...
ช่อง 7 เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบ ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับโลกอีกครั้ง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผลงาน “ชุดประจำชาติ” ให้กับตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss...
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้ดำเนินการจัด "การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส" ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสาวงามมาตรฐานสากล ซึ่งการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปีพุทธศักราช 2553...
ประกวดคลิปฮา-นาทีเดียว ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท
ประกวดคลิปฮา-นาทีเดียว ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท ทำคลิปให้ฮาสุดๆ แล้วส่งมาให้สังคมตัดสินระดับความฮาของคุณ ผู้ร่วมประกวดต้องทำคลิปฮาขำขันขึ้นเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที และต้องแสดงข้อความ คลิปฮานาทีเดียว...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ประจำปี 2553 ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท...
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)...
ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE
EMOTIONAL VALUE “คุณค่าแห่งความห่วงใย ” คืออะไร? จากความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น...
การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประจำปี 2553
การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประจำปี 2553 เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มุ่งหวังให้เกิดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม...
เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ครั้งที่ 7
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานเขียนหนังสือ ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด" ครั้งที่ 7 ประจำ ปี 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553...
IDEO Mascot Contest 2010
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัด IDEO Mascot Contest ประกวด 2 ประเภท ท่านที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทั้ง IDEO Mascot Name และ IDEO Mascot Name ประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้น IDEO Mascot Name...
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเหล็กฯ จัดการแข่งขันระดับประเทศ ประกวดออกแบบบ้านเหล็ก ภายใต้ชื่อThailand Steel House Contest 2010 นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต (Innovative Living Steel)...
สภาวิศวกรจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 โดยเป็นการจัดประกวดผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน ของชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ชุมชน...
Doi Tung for Cotto Design Contest
โครงการพัฒนาดอยตุง ร่วมกับ คอตโต้ ชวน นิสิต นักศึกษา ด้านการออกแบบ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงปริญญาโท ร่วมประกวดผลงาน และเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อผลิตงานจริงบนดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ...
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้ชื่อ “สวัสดี Indo-China : A Colorful of Life” ใน “เทศกาลภาพยนตร์อินโดจีนริมน้ำน่าน” (Indo -...
Note Book by Note Pro Design  Contest 2010
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ทุกสถาบัน ร่วมประกวดออกแบบปกสมุดโน้ต ในโครงการ Note Book by Note Pro Design Contest 2010 ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครที่คณะ / สโมสรนิสิต...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.