^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"
bangkoktolive เชิญชวนตากล้องมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา สัญชาติ ร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพในโครงการ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง" เพื่อถ่ายทอดความสวยงาม...
การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจาปี 2554 หัวข้อ “สนุกสนานในงานบุญ” ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวพัฒน์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ...
มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวน นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา เข้าประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2554 หัวข้อ “รัก ผูกพัน ช่วยกัน และเกื้อกูล” โดยการเขียนเรื่อง และวาดภาพประกอบ...
ประกวดภาพถ่าย "Reflection of life Photo Contest - หยุดธุรกิจบาปด้วยรูปของคุณ"
"Reflection of life Photo Contest - หยุดธุรกิจบาปด้วยรูปของคุณ" การให้เงินกับเด็ก ไม่ได้ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น หากแต่เป็นการร่วมกันช่วยเด็กให้ออกมาจากธุรกิจขอทานเป็นการให้ที่ยั่งยืนกว่า...
ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Inspiration for Education
การประกวด UAL – MENTOR Photo Contest 2011 เป็นการประกวดถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาไทย และบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ Inspiration for Education เพื่อได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการศึกษา...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดกิจกรรม...
ประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 2
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ผลักดันเด็ก เยาวชน สนใจงานแอนิเมชัน และมัลติมีเดีย ได้แสดงออกโดยมีการประเมินผล...
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ร่วมกับ นิติพล คลีนิก ขอเชิญหนุ่ม สาว รุ่นใหม่ร่วมชิงตำแหน่งกับเวทีการประกวด “MR....
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประกันภัย ให้กับนักเรียน และครู...
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวด โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปวช 2....
ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP "เมืองไทยน่าอยู่"
สำนักส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขอเชิญชวนนักเรียน และเยาวชน ประเภททีม 3 - 5 คน จากโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน...
มหกรรมประกวดหนังสั้น Bangkok Post 9FilmFest 2011
บริษัท โพสต์ พับลิซชิง จำกัด (มหาชน) องค์กรทางด้านสื่อชั้นนำของเมืองไทย และเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้ริเริ่มจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้นขึ้นในประเทศไทย ในชื่อ...
Concept ของภาพยนตร์สั้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของความรักที่มีอยู่ในทุกรูป แบบของมนุษย์เป็นภาพยนตร์รักในรูปแบบต่างๆ หรือเป็นภาพยนตร์รักที่อยากจะทำของคนทำหนัง การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้ “...
ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2554 "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย"
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ และอายุ ร่วม ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "...
ประกวดภาพถ่าย ณ ดินแดน อีสาน "หนาวนี้ อีสานแสนสวย"
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย นิตยสาร PHOTOTECH เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับฝีมือ ร่วมสร้างความภูมิใจประกวดภาพถ่าย (photo contest) ณ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.