^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ขอเชิญบุคลทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประกวดการออกแบบ LOGO(สัญลักษณ์)และประกวดคำขวัญ (Slogan) ของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สัญลักษณ์...
ประกวดวาดภาพการ์ตูน ประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร พันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน...
ตากล้อง...ส่องหาด... ร่วมส่งประกวภาพถ่ายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมหาดชะอำ
ตากล้อง...ส่องหาด... ร่วมส่งภาพถ่ายของคุณกับการร่วม รักษาสิ่งแวดล้อมหาดชะอำ ลุ้นรับรางวัล ที่พักหาดชะอำฟรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2553 กติกาในการถ่ายภาพ ถ่ายให้เห็นหาดชะอำ อ.ชะอำ จ....
ขอเชิญช่างภาพทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่น บุคคลทั่วไป และนิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และเพศ ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “ปิดไฟ...ให้โลกพัก หรือ Earth Hour 2010 Photo Contest”...
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Colissimo Special Holiday!
การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ "Colissimo Special Holiday!" ซึ่งจะขายในสำนักงานไปรษณีย์ฝรั่งเศสในปี 2010 สำหรับทุกเทศกาลวันหยุด ขึ้นอยู่กับว่าจะนำงานเฉลิมฉลอง งานรื่นเริง เทศกาล เป็นแรงบันดาลใจในการ...
ประกวดเรียงความ เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริม...
เทศบาลตำบลบางพระ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพงานประเพณีแหพญายม สงกรานต และงานสืบสานตํานานบางพระ ประจําป 2553 หัวขอการประกวด“สืบสานตํานานบางพระ” วันศุกรที่ 16 เมษายน...
คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมเฉลิมฉลองในวาระ "100 ปชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน" ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลในป 2553 (Personality of the...
กิจกรรมดีๆจาก NetDesign ในงานฉลองเปิดตัว เน็ทดีไซน์ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 4 เมษายน 2553 ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ Wallpaper หน้าจอคอมพิวเตอร์ รูปมาริโอ้ ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท...
โครงการประกวดออกแบบภาพกราฟิก "Fancy Imagination with YingMann” ในโอกาสการต้อนรับพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ เน็ตดีไซน์ได้จัดโครงการประกวดออกแบบภาพกราฟิก "Fancy Imagination with Yingmann"...
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง...
น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" ASEAN Young Photographers’ Award 2010...
การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา...
กิจกรรมประกวดสำหรับคนรักการ์ตูน รวมพลคนพันธุ์ J
Ned Comics จัดกิจกรรมประกวดสำหรับคนรักการ์ตูน รวมพลคนพันธุ์ J ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ภายในงานจัดการประกวด Cosplay...
กรมศิลปากร มอบให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดประกวดเพลง "เพชรในเพลง" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งด้านการประพันธ์คำร้อง...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.