^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

The Roller Skate Photo Contest ขอเชิญช่างภาพและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายภายในงาน Thailand Slalom Series #2 2011 ที่ Central World วันที่ี 6-8 พฤษภาคม 2554...
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน ในโครงการ โอวัลติน Gift For Mom ปีที่ 9 ชิงถ้วยประทานและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่” หลักการและเหตุผล...
โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ...
กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ." 1.ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง...
การแข่งขัน “ร้องเต้นลูกทุ่งไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรตลาดนัดติดแอร์...
ลามิน่า...เพื่อเพื่อน เพื่อโลก ลามิน่า... ขอชวนเพื่อนๆร่วมแข่งขันออกแบบลายเสื้อยืด ในหัวข้อ “ลามิน่า เพื่อเพื่อน เพื่อโลก” เพื่อสื่อความหมายเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมโลก...
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ (สสว.) จัดโครงการประกวดงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ (Fashion Image Campus Plus 2011: FIC Plus 2011)...
ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2554...
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข เพื่อนำเสนอความรัก...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดโครงการ "รณรงค์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน (No Kaf)" โดยจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน" สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นชิงรางวัลเงินสด กว่า...
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) โดยการสนับสนุนของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว ฟิคพลัส 2011 (Fashion Image Campus Plus 2011 หรือ FIC PLUS...
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม แบบตั้งโต๊ะ ภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ. 2012)...
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหารสุดยอดเมนูไข่ การแข่งขัน 9-10 เมษายน 2554 ณ ลานพาร์คพารากอน คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน - ประเภท นักเรียน / นักศึกษา...
ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญชวนบุคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
ประกาศ เรื่อง การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.