^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

วัตถุประสงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รวบรวมไว้ในหนังสือคำพ่อสอนเล่มต่างๆ เพื่อสร้างบทเพลงคำพ่อสอนขึ้น...
ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี  กับ ธอส."
ธอส.จับมือจีเอ็มกรุ๊ป จัดประกวดออกแบบ “บ้านพอดี” ดึงนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานชิงทุนการศึกษารวม 440,000 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับนิตยสาร Home...
ขอเชิญผู้สนใจส่ง ผลงานภาพวาด และภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดใน ทุกประเภท...
จากเอกสารจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุ มีเอกสารจำนวนหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านบันทึกไว้เกี่ยวกับการเรียนรู้และทดลองเรื่องการถ่ายภาพของท่านเอง ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์จากภาพที่ได้บันทึกไว้...
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554 โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้ 1. ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท คือ 1.1 ประเภทจิตรกรรม ( Painting ) ได้แก่ ภาพเขียนสีน้ำ สีฝุ่น...
สวนสวยในแก้วใส หรือ Terrarium คือการจำลองระบบนิเวศน์ของพืชสร้างบรรยากาศสวนย่อส่วนลงมาไว้ในภาชนะใสต่างๆ เช่น ขวด แก้ว ตู้กระจก ฯลฯ ซึ่งการที่พืชเหล่านี้จะเติบโตอย่างยาวนานในแก้วใสได้...
ปัจจุบันการจัดสวน และการใช้ชีวิตในสวน เริ่มมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของคนเมือง สวนจึงไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพราะต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานของพื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลาย...
ความคิดที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ มักนำพาเราไปสู่คำตอบที่ตายตัว เช่น “ทำไมทุกบ้านต้องมีห้องรับแขก ทั้งๆที่ไม่มีแขกมาหาที่บ้านสักเท่าไร ทำไมภายในบ้านต้องถูกแบ่งเป็นห้องด้วยผนังทึบ...
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนขึ้นในปีงบประมาณ 2554 โดยกำหนดให้มีการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน...
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ วิทยุออน์ไลน์ DDEERADIO.COM เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ชีวิตดีดี ที่รู้จักพอเพียง” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท...
ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน
โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ รายละเอียดการรับสมัคร...
กรมศิลปากร จัดการประกวดดนตรีไทย "ปี่พาทย์เสภา"สำหรับประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท...
โครงการประกวดเล่าเรื่อง "หนังสือคือแรงบันดาลใจ" ครั้งที่ 4 รายละเอียดการประกวด เป็นการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่มีผลต่อความคิดของผู้เล่าอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ "เพราะหนังสือเล่มนั้น...
ยุวกาชาดเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดรูปแบบต่างๆ จึงกำหนดจัด โครงการประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์...
โครงการประกวดโฆษณาสั้น ความยาว 30 วินาที หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" (เลือกนำเสนอ 1 แนวคิด) แนวคิดที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถภาคบังคับ แนวคิดที่ 2...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.