^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร” งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี “ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดถ่ายภาพ “AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest”
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “The Benefits of Hygienic mask
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ 2017 ผู้จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยภายใต้แบรนด์ $-K Mask และ $-C Mask ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “The Benefits of Hygienic mask”...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "...
ประกวดเต้น "Cover Dance Of  The Years 2019"
Japan Festa in Bangkok 2019 โดย จี-ยู ครีเอทีฟ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Cover Dance Of  The Years 2019" ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล Cover Dance of The Years 2019...
ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2018"
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จัทรบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท...
ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท...
แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน"
กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (สนท.) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด...
ประกวดวงดนตรีสากลสไตล์ chill out ระดับมัธยมศึกษา “PASSiONE CHILL MUSIC B TTLE 2018”
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลสไตล์ chill out ระดับมัธยมศึกษา “PASSiONE CHILL MUSIC B TTLE 2018”...
ประกวด Campus Tour & Young Designer Contest 2018 ภายใต้คอนเซปต์ "My Style of Healthy Hub"
VC Fabric ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Campus Tour...
ประกวด B.A.D Student Workshop 2018
The Bangkok Art Directors’ Association (B.A.D.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาปี 3 - 4 ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีไม่เกิน 2 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด B.A.D Student Workshop 2018...
ประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ ISUZU CREATIVE BRAINS CHALLENGE 2018
ISUZU ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ ISUZU CREATIVE BRAINS CHALLENGE 2018 หัวข้อ “1- Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์”...
ประกวด Short Film Contest หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0”
ยูเมะพลัส SMART MONEY ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Short Film Contest หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร เงื่อนไขการประกวด...

Pages

Popular Contest

Members Online

There are currently 0 users online.