^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

แข่งขันแผนธุรกิจ "GSB Business Case Challenge 2022"
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ "GSB Business Case Challenge 2022" ในโจทย์ "การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 320,000...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า "GPSC Greenovation Startup Sandbox"
GPSC ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า "GPSC Greenovation Startup Sandbox" ชิงเงินสนับสนุนและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท...
ประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต “WANG THA PHRA IS NOW” ประจำปี พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต “WANG THA PHRA IS NOW” ประจำปี พ.ศ.2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท หัวข้อการประกวด หัวข้อ “WANG THA PHRA IS...
ประกวดแฟนอาร์ต ต้อนรับการเปิดตัวซีซัน 2 ของเว็บตูนเรื่อง "เลดี้ผู้ห้ามแตะต้อง"
Contents Lab Blue ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแฟนอาร์ต ต้อนรับการเปิดตัวซีซัน 2 ของเว็บตูนเรื่อง "เลดี้ผู้ห้ามแตะต้อง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลอื่น ๆ หัวข้อการประกวด...
ประกวดออกแบบสวน ภายใต้แนวคิด "Living with Plants แต่งมุมสวยด้วยไม้สะสม"
งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวน ภายใต้แนวคิด "Living with Plants แต่งมุมสวยด้วยไม้สะสม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ...
แข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "EV Hackathon: Future EV Mobility Creative Contest for Sustainability"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษา อายุ 18-35 ปี...
ประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ "KAO International Environment Painting Contest for Children" ครั้งที่ 13
Kao ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6-15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ "KAO International Environment Painting Contest for Children" ครั้งที่ 13 หัวข้อ "...
ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022"
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน และครูวิทยาศาสตร์ ส่งผลงนเข้าร่วมประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022" ชิงทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ คอนเทนต์ "เมืองหาดใหญ่ กับมุมประทับใจ"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ คอนเทนต์ "...
ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "Every Moment in Chiang mai"
รีวิวเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้ารวมการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "Every Moment in Chiang mai" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท...
ประกวดภาพวาดพุทธศิลป์ ในหัวข้อ "พระพุทธชินราช พุทธศิลป์แห่งสยาม พลังแห่งศรัทธา"
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) โดย นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ขอเชิญผู้สนใจ...
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” คอนเซ็ปต์ “รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • ninjabadboy