^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ ๑....
ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญสถานศึษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘...
ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้สร่วมการประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวด Music Video เพลง "รักเราที่อีฮงมดแดง"
บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Music Video เพลง "รักเราที่อีฮงมดแดง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ "MBK WOW Design Awards 2017"
MBK GROUP ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ "MBK WOW Design Awards 2017" ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ : Bangkok city of kindness”
มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ : Bangkok...
ประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017
JAPAN EXPO IN THAILAND ร่วมกับ เมือง Kita Kyushu ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017 ชิงทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น...
แข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560" ชิงทุนการศึกษา...
ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7)
ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7) ภายใต้ Concept “Brand UP ดีไซน์ให้ปัง...
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017...
ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕
อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ...
ประกวดหนูน้อยเทพธิดาล้านนาไทย
ศูนย์การค้า พาลาเดียม ประตูน้ำ ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยเทพธิดาล้านนาไทย ชิงถ้วยรางวัลสลุงเงิน พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท รุ่นการประกวด รุ่น 6-10 ปี รุ่น11-15 ปี...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”
การประปานครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” (FLOATING GARDEN)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” (FLOATING GARDEN) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก วัตถุประสงค์...
ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา #...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.