^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”
ศูนย์การค้า Bangkok Fashion Outlet ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet” ชิง Gift Vouchers Bangkok Fashion Outlet มูลค่ารวม 50,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา"
สวนเสือศรีราชา ร่วมกับ แคนนอน มาเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท...
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง"
กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท...
ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research...
แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019 ภายใต้แนวคิด "...
ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”
การบินไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” ชิงบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทางทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ กติกาการประกวด...
ประกวดคอสเพลย์ “John Wick Cosplay to Kill”
มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ “John Wick Cosplay to Kill” ชิงรวมมูลค่ากว่า 39,000 บาท กติกาการประกวด แต่งกายเป็นนักฆ่า “...
ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019"
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 63,000 บาท...
ประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance”
คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance” เพื่อค้นหา KidZania’s Brand Ambassador 2019 พร้อมรางวัลบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย...
ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์” เพื่อส่งเสริม...
ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน”
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล...
ประกวดภาพถ่ายใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หัวข้อ “วิถีรัตนโกสินทร์ : Streets of Rattanakosin”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หัวข้อ “วิถีรัตนโกสินทร์ : Streets of Rattanakosin”...
ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5...
ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019"
มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด......

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.