^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 6 หัวข้อ "พลังงาน เพื่อชีวิต"
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 6 หัวข้อ "พลังงาน เพื่อชีวิต" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ประเภทการประกวด...
ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แม่”
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แม่” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง”
สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง” ชิงรางวัลสนับสนุนรวมมูลค่า 100,...
ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”...
ประกวดผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018
บริษัท เทนโช จำกัด ขอเชิญเยาวชนระดับอุดมศึกษา และเทียบเท่าในอาเซียน ประกวดผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018 หัวข้อ "นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน :...
ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"...
ประกวดภาพถ่าย "Badminton Photo Contests"
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Badminton Photo Contests" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...
แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"
LHONG 1919 ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 24 ปี  สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน" ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน กติกาการแข่งขัน กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)...
ประกวด "TOYOTA Motorsport Cosplay Contest 2018"
Toyota Motorsport ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "TOYOTA Motorsport Cosplay Contest 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ ประเภทการประกวด Cartoon Character Cosplay...
ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays”
PHOTOTECH MAGAZINE ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท...
ประกวดแฟชั่นชุดแฟนซี "Recycled Fashion Kids Contest"
ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นชุดแฟนซี "Recycled Fashion Kids Contest" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ...
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย "Asia Student Packaging Design Competition"
Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association(JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย "Asia Student...
ประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape”
Café Amazon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape” ชิงรางวัลไปล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์จำนวน 2 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.