^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564
เพจดวงใจวิจารณ์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “...
ประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival”
บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุ 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000...
แข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1...
ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา...
ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"
Kengo Kuma & Higashikawa ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 เยน พร้อมบินลัดฟ้าไปนำเสนอผลงานที่เมืองฮิงาชิคาวะ...
ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ...
ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กติกาการประกวด...
ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"
KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest" ชิงเงินรางวัล...
ประกวด "AP OPEN HOUSE 2021 (Contest)"
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "AP OPEN HOUSE 2021 (Contest)" ชิงเงินรางวัล คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ BIM EMPOWER CIVIL รู้โครงสร้าง...
ประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change"
Always Publishing ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "โลกเรากำลังเปลี่ยนไปทุกวัน...
ประกวดโครงการรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี "Best Child of the Year 2021"
ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427) ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี "Best Child of the Year 2021"...
ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy...
ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHESI) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.