^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)...
ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก” เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Storage Solution" Design Contest By Index Living Mall 2017
Index Living Mall ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Storage Solution" Design Contest By Index Living Mall 2017 ชิงรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เพลินนารี่ ลูกทุ่ง ซิงกิ้ง คอนเทสต์"
Plearnary Mall ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เพลินนารี่ ลูกทุ่ง ซิงกิ้ง คอนเทสต์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นการประกวด...
ประกวด "Harper’s BAZAAR NEWGEN FASHION AWARD 2017"
Harper’s BAZAAR ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Harper’s BAZAAR NEWGEN FASHION AWARD 2017" ชิงทุนการศึกษาสถาบันแฟชั่นระดับโลก...
ประกวดออกแบบศิลปะบนเรือนร่าง และออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ "50 ปี อาเซียน: สันติภาพและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน"
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนการแต่งหน้านานาชาติ Scandinavian Make up Academy และเครื่องสำอาง NYX (...
ประกวดออกแบบบ้าน “ LANDY HOME Design Contest 2017 ”
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน “LANDY HOME Design Contest 2017”...
ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"
เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท กติกาการประกวด 1. สมัครได้ทั้ง เดี่ยว...
ประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol”
BRAIN NAVI ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol” ชิงรางวัลพิเศษมากมาย คุณสมบัติ การประกวดไม่จำกัดทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น...
ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560...
ประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม."
M Channel ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม." ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO ในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาว 1 นาที) ในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ...
ประกวดสาวทำความดี "EasyWear Good Girls ปี 2017"
EasyWear By ST.ANDREWS ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสาวทำความดี "EasyWear Good Girls ปี 2017" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมเป็นนางแบบและพรีเซ็นเตอร์ให้กับ EasyWear By St.Andrews...
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.