^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย "OPPO Creators Awards 2019"
OPPO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "OPPO Creators Awards 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิ์เข้าร่วม OPPO Photography Talent Program และใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดถ่ายภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงเวลายามค่ำคืน หัวข้อ “สะพาน แสงสี…สร้างสรรค์”
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงเวลายามค่ำคืน หัวข้อ “สะพาน แสงสี…สร้างสรรค์” ...
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก...
อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Life Saver เปลี่ยนก่อนป่วย”
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ โครงการ CHANGE 4 HEALTH ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Life Saver เปลี่ยนก่อนป่วย”...
ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”
โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”...
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 "Sport Science Innovation Contest 2019"
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 "Sport Science...
แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019" ชิงเงินรางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทําจากพลาสติก “Crafting Your Own Business : พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ”
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ภายใต้พื้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry transformation...
ประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 หัวข้อ “The Adventures in Logistics”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 ...
ประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019
มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019 หัวข้อ "เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม”...
ประกวดคอสเพลย์ "Japan Night Cosplay Contest 2019"
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "Japan Night Cosplay Contest 2019" ชิงตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 40,000 บาท กฎ...
ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4" ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.