^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนขึ้นในปีงบประมาณ 2554 โดยกำหนดให้มีการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน...
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ วิทยุออน์ไลน์ DDEERADIO.COM เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ชีวิตดีดี ที่รู้จักพอเพียง” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท...
ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน
โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ รายละเอียดการรับสมัคร...
กรมศิลปากร จัดการประกวดดนตรีไทย "ปี่พาทย์เสภา"สำหรับประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท...
โครงการประกวดเล่าเรื่อง "หนังสือคือแรงบันดาลใจ" ครั้งที่ 4 รายละเอียดการประกวด เป็นการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่มีผลต่อความคิดของผู้เล่าอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ "เพราะหนังสือเล่มนั้น...
ยุวกาชาดเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดรูปแบบต่างๆ จึงกำหนดจัด โครงการประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์...
โครงการประกวดโฆษณาสั้น ความยาว 30 วินาที หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" (เลือกนำเสนอ 1 แนวคิด) แนวคิดที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถภาคบังคับ แนวคิดที่ 2...
แพรวสำนักพิมพ์ เปิดประตูสู่โอกาสการเป็นนักแปลมืออาชีพ ไม่จำกัดเพศ และอายุของผู้เข้าประกวด ในโครงการ Translater Hunting Project โดยเลือกแปลผลงาน จากทั้ง 3 ประเภท Mystery , Romance และ Young Adult...
แม็คโคร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย “โชห่วยในดวงใจ” ส่งผลงานภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนธุรกิจร้านโชห่วย...
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ...
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งต้องการให้เยาวชนไทยได้ตระหนัก และสำนึกในคุณค่าและความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา...
ประกวด E-idea 2011
คุณมีไอเดียหรือโครงการที่ส่งผลต่ออนาคตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่ โครงการประกวด E-idea โดยบริติช เคานซิลและ LRQA อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณและทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้...
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพการ์ตูนใบ้สร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่...
ประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทยปีนี้ เปิดแนวไซ-ไฟเขียนถึงคนไทยยุคหน้าปี 2061 อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนวไทม์แคปซูลให้ คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50...
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.